Kontakt

Oddział w Gdyni:

ul. Tadeusza Wendy 15/303,
81-368 Gdynia

tel.: (+48 58) 785-38-56
(+48) 603-650-494
gd@shipagent.pl

Sekretarz:
Krzysztof Kuchta

Oddział w Szczecine:

Pl. Rodła 8,
70-419 Szczecin

tel.: (+48) 693-437-165
sz@shipagent.pl

Sekretarz:
Grzegorz Włoch